Skip til hoved indholdet
    Hjem Pædagogik Den styrkede læreplan

Den styrkede læreplan

Dagligdagen i dagplejen bygger på tryghed, nærvær, leg og udvikling.

Dagplejen ønsker i samspil med forældrene at give børnene de optimale muligheder for, at udvikle det selvværd der er grundlag for børnenes videre vej i livet. Dagplejen ønsker at indgå som en naturlig og integreret del af hverdagen for de enkelte familier. Samspillet mellem dagpleje og hjem skal af forældre og børn opleves som sammenhængende i hverdagen. 

Børn leger sig til kundskaber og erfaringer – de ser, hører, smager, føler, lugter, udforsker, eksperimenterer og kommunikerer med deres omgivelser og de mennesker der omgiver dem. I dagplejen ser vi børnene som individuelle personer med rettigheder, forskellige muligheder og kompetencer. 

For at give børnene optimale betingelser for at udvikle sig, fordres der trygge, genkendelige rammer. Kærlige, omsorgsfulde dagplejere, som er glade, aktive, engagerede og nærværende.
Dagplejere som gennem leg og nærvær skaber et trygt hjemligt læringsmiljø med legen i centrum.

Børnene skal hos dagplejen have mulighed for at styrke deres individuelle forudsætninger, livsmod, vilje, kreativitet, nysgerrighed, opfindsomhed og styrke deres samhørighed med andre børn. Den enkelte dagplejer er meget opmærksom på, at det enkelte barn bliver ”set” og føler sig værdsat og betydningsfuld.

Med udgangspunkt i den nye styrkede læreplan, vil vi gennem leg og små temaer styrke børnenes udvikling frem mod selvstændige, trygge og glade børn, med mod på livet og de udfordringer børnene vil møde på deres videre vej. Vi vil arbejde med læreplanernes seks temaer både hos den enkelte dagplejer men også som små temaforløb. 

Læs den pædagogiske læreplan

Dagplejen
Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm

Telefon: 20 46 78 76
dagplejen@horsholm.dk

Åbninstider