Skip til hoved indholdet
    Hjem Pædagogik Pædagogisk profil

Pædagogisk profil

I dagplejen tror vi på, at børn har behov for masser af tryghed og nærvær. I dagplejen har vi god tid til at give omsorg til det enkelte barn. Det kan være såvel i forhold til trøst, knus og kram, som det at have opmærksomhed på hvilke interesser og udviklingsbehov barnet har netop nu.

I dagplejerens dagligdag med børnene er nøgleordene tryghed, nærvær, omsorg, leg og læring. Disse værdier er alle afgørende for opbygning af barnets lyst til at udforske livets muligheder. For os betyder disse ord i de store linjer:

Tryghed

Dagplejeren udviser empati og forståelse for barnet og dets følelse.

At børnene i hverdagen oplever genkendelige rytmer. 

Børnene oplever dagplejeren som kærlig og rummelig. Og som en tydelig voksen, der er til at stole på.

Nærvær

Dagplejeren er til stede fysisk og psykisk sammen med børnene, og gør en indsats for at forstå det enkelte barns behov og signaler. 

Der er en respekt og forståelse for børnenes individuelle behov. 

Dagplejeren har en positiv og anerkendende tilgang til det enkelte barn og dets handlinger. 

Omsorgen, den synlige såvel som den usynlige, er grundlaget for dagplejerens handlinger.

Leg og udvikling

Børnene skal lege sig til læring.

Læreplanernes 6 kompetenceområder, vil dagplejeren arbejde med via lege og temaforløb.

Der er åbenhed og opmærksomhed overfor børnenes forskellige ønsker og muligheder afhængig af alder.

Dagplejeren inspirerer til nye lege og oplevelser øger handlemulighederne for børnene.

Der skabes rum til udfordringer, således at alle udviklingstrin tilgodeses.

Dagplejeren har en stor viden om børnenes udviklingsbehov og er i stand til at omsætte denne viden i handlinger.

Det er helt afgørende at samarbejdet mellem hjemmet og dagplejeren er præget af god gensidig kommunikation, hvor formålet er at give børnene det bedste udgangspunkt videre i livet. Derfor vægter vi forældresamarbejdet meget højt.

Vi er bevidste om, at en afgørende faktor for barnets trivsel er, at forældrene er trygge ved at aflevere barnet i dagplejerens varetægt.

Via den daglige kontakt med forældrene, gør dagplejeren meget ud af at fortælle om dagens små oplevelser. Vi har en forventning om, at forældrene fortæller dagplejeren om de ting i hjemmet, der har betydning for barnets trivsel.

Dagplejen
Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm

Telefon: 20 46 78 76
dagplejen@horsholm.dk

Åbninstider