Forældre repræsentanter:

Louise Benneboe: lbenneboe@gmail.com

Medarbejder repræsentanter:

Karina Winkelmann
Bente Bøgh Petersen 

Ledelsesrepræsentanter:

 

Louise Stender: los@horsholm.dk
Mari Bundegaard: msb@horsholm.dk
Henriette Damsgaard Godvin: hdg@horsholm.dk