Hvem er vi

Vi tager udgangspunkt i at alle børn er unikke. Det er vores mål at skabe trygge rammer med positive relationer, hvor børnene kan udvikle sig til selvstændige mennesker med en følelse af selvværd.

Vi prioriterer et tæt forældresamarbejde med god tid til dialog i det daglige.

Dagplejens legeplads er indrettet med henblik på at stimulerer børnenes sanser.

I dagplejen vægter vi sundhed, nærvær og tid højt.
  • Alle børn er ude hver dag 
  • Med seks certificerede naturdagplejere er ude liv i fokus. 
  • Vi har et minimalt indtag af sukker 
  • Børnene får lov at sove det de har brug for 
  • Vi bevæger os hver dag 
  • Vi har et godt arbejds- og børnemiljø 
  • Dagen tilpasses børnenes behov, børnegruppe alder osv.