Fakta om dagplejen

Åbningstider

Mandag til torsdag fra kl. 7.15-17 og fredag fra kl. 7-16.

Dagplejen er lukket Grundlovsdag og d. 24.december uden mulighed for anden pasning. 

Dagen efter Kristi himmelfartsdag, dagene mellem jul og nytår og to uger i sommerferien er der lukket med mulighed for alternativ pasning.

Se i øvrigt reglerne for lukkedage på Hørsholm kommunes hjemmeside.

Kontaktmøde

Når I har modtaget tilsagn om plads i dagplejen, bedes I kontakte lederen for at aftale et kontaktmøde hos den pågældende dagplejer.

Legestuen

Alle dagplejere mødes en gang om ugen i legestuen i teams på 3-4 dagplejere og ca. 12 børn.

I legestuen foregår aktiviteter som - krop og bevægelse, kreative udfoldelser, udendørsleg, sanglege, maddage, fastelavn osv.

Dagplejerne og lederen bruger legestuedagene til at inspirere hinanden, supervisere og vejlede i forhold til det enkelte barn og den pædagogiske praksis.

I legestuen får barnet også opbygget kontakt til de andre dagplejere, så det altid er en bekendt voksen barnet bliver passet hos ved egen dagplejers fravær. 

I tilfælde af dagplejers fravær

Ved planlagt fravær, som ferie, afspadsering og kurser, bliver I informeret i god tid om, hvilken gæstedagpleje jeres barn skal være hos. Ved akut opstået sygdom, ringer lederen om morgenen med besked om, hvilken dagplejer der tager imod jeres barn den pågældende dag.

Som udgangspunkt er barnet hos én fra legestuegruppen, og fortrinsvis hos den samme gæstedagplejer hver gang. Dette er dog ikke altid muligt.

Tilsyn

En gang om måneden kommer lederen på besøg hos dagplejeren.
Lederen er blandt andet ansvarlig for:

 • At sikkerheden i hjemmet og på ture er i orden.
 • At følge børnenes udvikling.
 • At supervisere, give pædagogiske råd og vejlede dagplejerne i forhold til, det enkelte barns behov.
 • At sikre udvikling og høj kvalitet i dagplejen.
 • At afholde kontaktmøder og opfølgende samtaler med forældre.

Derudover er lederen ansvarlig for dagplejernes trivsel, kompetenceudvikling og den pædagogiske praksis. Samt godkendelse af dagplejerens hjem ved ansættelse.

Daglejernes forudsætninger

Dagplejerne besidder en bred vifte af erfaringer med arbejdet omkring børn fra 0 – 3 år.   Alle dagplejerne har mange års erfaringer med småbørn, desuden er viften af kompetencer og erfaringer bred:

 • Plejefamilie
 • Specielt uddannet til at modtage for tidlig fødte børn.
 • Naturdagplejere 
 • Tidligere tilsynsførende i dagpleje
 • Pædagoguddannet
 • Kostpilotuddannelse
 • Institutionserfaring 
 • Mange års ansættelse som dagplejer.
 • Uddannelse og viden om børn og søvn

I dagplejen får I og jeres barn

 • Tæt kontakt med jeres dagplejer
 • Daglig dialog om jeres barn
 • Et trygt og intimt miljø for jeres barn
 • Individuelle hensyn til det enkelte barn
 • Færre sygedage
 • Formiddags-/eftermiddagsmad samt frokost uden ekstra omkostninger 

Babytegn

I dagplejen bruger vi babytegn til at underbygge det verbale sprog. Udover de tegn børnene selv opfinder bruger vi fem tegn. Tegn som beskriver sult-, tørst-, jeg er færdig-, jeg vil gerne have mere- og stoptegnet som kan bruges ved konfliktløsning

Sansehaven

I dagplejens legestue har vi valgt at indrette haven som et sted der skærper børnenes sanser, og her er der mulighed for at se, dufte, smage, lytte og føle. Børnene har fri adgang til de frugter haven rummer. I haven er der desuden lydkrokodille, vandbane, bålplads, sansesti og meget andet.