Sikkerhed

Inden en dagplejer ansættes

Sikkerhedsregler i dagplejen

Inden en dagplejer ansættes, er sikkerheden i hjemmet gået igennem efter gældende regler.

Ved ulykker eller anden akut opstået sygdom, indenfor dagplejerens arbejdstid kontaktes lederen.

Er det andre end jer selv, der henter jeres barn, skal dagplejeren have besked.

Udendørs:

 -    Låger til p-pladser og dagplejerens private have skal altid være lukket.

 -    Vandleg kan finde sted under forsvarligt opsyn.

 -    Ved ture til strand eller svømmehal, er antallet to børn pr. voksen.

 -    Børnene kan lege med vand i en balje, en vandbane eller vandslange.

-       Om sommeren i stærk sol er der altid skabt mulighed for skyggepladser. Vi forventer, at Jeres børn er smurt med      solcreme, når de kommer, vi smører dem senere på dagen.

-       Vi sørger for, at børnene får rigeligt at drikke på de varme dage.

-       På grund af kvælningsrisiko må der ikke være snore i børnenes tøj.

-       Vi accepterer ikke løsthængende halstørklæder o. lign.

-       Sikkerheden på legepladsens redskaber kontrolleres jævnligt.

 

Indendørs :

 

 -    Knive, kemikalier m.m. er ikke tilgængeligt for børnene.

 -    Hver dagplejer har en førstehjælpskasse med plaster, forbinding, pincet,

      øjenskylleglas o. lign.

 -    I legestuen sidder der sedler med procedure beskrivelse ved brand.

 -    Procedurerne gennemgås hvert kvartal.

 

På ture:

-       Vi tager mobiltelefon med.

-       Alle dagplejere har opdateret førstehjælpskursus.

-       I giver tilladelse til at børnene må køre i vores Christianiacykler, børnene har altid cykelhjelm på.

 -     Kørsel med offentlig bus er en del af vores hverdag – og her kræves ikke særlig tilladelse. 

-     

Ved ture til havnen med børnene skal disse sikkerhedsregler følges:

 

-         Hvis børnene går frit på havnemolen skal de have redningsvest på.

-         Hvis børnene sidder eller ligger på havnemolen for f.eks, at fiske krabber eller lign. skal børnene have redningsveste på.

-         Redningsvest er ikke nødvendig ved ture på molen, hvor børnene sidder i barnevogn eller ladcykel.

-         Børn der går ved siden af barnevognen, ved ture til havnemolen, skal have redningsvest.

 

 

 

Medicin:

-       Som udgangspunkt giver vi ikke medicin.

-       Ved kronisk sygdomme giver vi efter udførlig instruktion fra læge eller skriftlig vejledning medicin.

-       Vi sørger for at, medicinen opbevares forsvarligt. 

 

Mad:

  -    Mad der har været på bordet, må ikke bruges igen.

  -    Vi bruger kun pasteuriserede æg i madlavningen.

  -    Køleskabe skal rengøres en gang ugentligt, og temperaturen må ikke overstige 5 oC.

  -    Alle vasker hænder før spisning og før madlavning.

 

Fotografering:

For at kunne informere bedst muligt tager vi billeder af børnene i dagplejen. Vi benytter kun disse billeder til at fortælle om de oplevelser, jeres børn har haft. Børn må ikke fotograferes til andet end dagplejens interne brug. Hvis I tillader det, kan vi anvende situationsbeskrivende billeder på vores hjemmeside.